středa 29. října 2014

Máj

Máj

Autor: Karel Hynek Mácha
Vydalo: nakladatelství Fragment, s. r. o.
Rok vydání: 2014
Počet stran: 64

Nejvýznamnější představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie K. H. Mácha vydal své kultovní dílo Máj vlastním nákladem v počtu šesti set výtisků. Bylo to v roce 1836 a Máchovi bylo pouhých 26 let. Porozumění od svých obrozeneckých souputníků se však nedočkal. Jeho velikost rozpoznaly až následující generace a nyní ji můžete obdivovat i vy.

"Byl pozdní večer - první máj - 
večerní máj - byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech,
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech."

Jedno z nejznámějších českých básnických děl (můžeme asi říci i nejznámější) má své příznivce i odpůrce. Jedni nechápou, proč se s tím dělá takový povyk a druzí báseň milují. 

"Ouplné lůny krásná tvář -
tak bledě jasná, jasně bledá,
jak milenec milenka hledá - 
ve růžovou vzplanula zář,
na vodách obrazy své zřela,
a sama k sobě láskou mřela."

Hned na začátku prozradím, že patřím k příznivcům Máje. Moc se mi líbí celá atmosféra, která na jednu stranu dýchá zamilovaný a krásným prvním májem, ale i temným druhým májem a nepřívětivou zimou, kdy Vilémovy zbytky ční k nebi přivázané ke kolu. 

"...
zbortěné harfy tón, ztrhané struny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,
vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, 
to jestiť zemřelých krásný dětinský čas."

Další důvod, proč báseň obdivuji je její propracovanost. Skládá se z dedikace, 4 zpěvů a 2 intermezz. Mácha často opakuje prvních několik veršů, ve stejných, ale i opačných situacích. Přebásňuje si je do podob, jež se zrovna hodí ("Byl pozdní večer, první máj -> Byl pozdní večer, druhý máj"). Jeden z mých nejoblíbenější veršů je oxymoronový "Zbortěné harfy tón" - úplně vyvolává představu atmosféry, která panovala - temná a tragická.

"Je pozdní večer - první máj-
večerní máj - j lásky čas,
hrdliččin zve ku lásce hlas:
"Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!"

Každopádně Máchovu dílu nemůže upřít, že si pozornost zaslouží. Navíc jeho námět milostného trojúhelníku je nadčasový, proto i dílo dobře obstojí jak v současnosti, tak i v dobách minulých či příštích.


Za poskytnutí recenzního výtisku děkuji nakladatelství Fragment, jehož spolupráce si velice cením.


2 komentáře: